איתור נכסים

איתור נכסים

קיבלתם נכס בירושה? קיבלתם נכס במתנה? הרישום אינו מופיע בנסח הטאבו? משרדנו, מעניק ליווי משפטי מקצועי בכל הקשור לאיתור והסדרת רישום נכסי מקרקעין –

עסקת המקור

אנו מתחקים אחר חיי הנכס ומעמיקים את המחקר עד לעסקת המקור הראשונה (ככול הניתן) והכול, כדי לאתר, בראש ובראשונה, באיזה מרשם הנכס רשום ומיהו הבעלים האחרון אשר החזיק בנכס לפי המרשם הנ"ל. אנו נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך קבלת מידע שלם ומקיף אודות הפעולות שבוצעו בנכס.

מסמכי העסקה

לא אחת, בעלי הנכסים אינם מחזיקים בשום מסמך ו/או במסמכים חסרים אשר אינם מאפשרים קבלת מלוא המידע על הנכס, עסקת הרכישה ו/או המכירה שלו וכיצד הזכויות בו התקבלו. על כן, אנו מבצעים פנייה אל הגופים והרשויות הרלוונטיות לנכס ומקיימים את כל התהליכים הדרושים לצורך קבלת מלוא המסמכים הקיימים אשר יכולים להצביע על אופן קבלת הזכויות בנכס.

ליווי וייצוג אל מול הגופים השונים

בישראל, קיימים מספר גופים אשר מנהלים את נכסי המדינה. חברות משכנות, מרשמים למיניהם וכיו"ב. פעמים רבות, הנכס אינו מופיע בנסח הטאבו או לחילופין, הנכס מופיע אך רשום על שמו של צד ג', אשר בפועל, איננו נמנה עוד על בעלי הזכויות בנכס. משרדנו פועל ביעילות ובמהירות לצורך קבלת מלוא המידע אודות הזכויות על פי המרשם המתנהל על ידי מי מהגופים הללו.

הסדרת רישום הזכויות – עסקה במקרקעין נגמרת ברישום

כחלק בלתי נפרד מהטיפול והליווי המשפטי לאיתור נכסי המקרקעין, משרדנו מעניק ליווי מלא וממצה אשר מסתיים ברישום הזכויות ע"ש לקוחותינו, בעלי הזכויות בנכס. פעמים רבות, הפעולות מצריכות פנייה לערכאות משפטיות לצורך קבלת הכרה משפטית בזכויותיו של מאן דהוא בנכס מקרקעין בעוד שבחלק מן המקרים, איסוף המסמכים וסטטוס בעלי הזכויות הקודמים מאפשרים חתימה מחודשת על מסמכים נדרשים לצורך ביצוע רישום הזכויות ו/או העברת הזכויות בנכס.

תחומי העיסוק שלנו