ניהול נכסים מניבים

ניהול נכסים מניבים

עבור אלו המחזיקים במספר נכסים מניבים, מרכזים, דירות, שוכרים רבים וכיו"ב, יצרנו סל שירותים אשר מאפשר קבלת מענה כולל ומקיף לניהול הנכסים

עריכת הסכמים

עריכת הסכמי שכירות, הארכת הסכמי שכירות, הסכמי מכר, הסכמי השבחה מקרקעין, הסכמי ביצוע ושיפוצים, אנו נערוך עבורכם באופן שוטף את כל ההסכמים הרלוונטיים בקשר עם כל אחד מן הנכסים שברשותכם, ואשר יכללו עקרונות מפתח לצורך ניהול טוב ונכון יותר של הנכסים שברשותכם.

לוחות זמנים ובקרה

כחלק מהליווי השוטף שלנו אתכם, אנו מטמיעים את כל המועדים ונקודות הזמן החשובות אצלנו במערכת הניהול כך שבפרק זמן קבוע מראש בטרם מסתיים חוזה שכירות באחד מהנכסים המניבים שברשותכם, אנו כבר ניידע אתכם באם השוכר ממשיך או לאו, ונפעל למציאת שוכר חלופי במקרה הצורך והתקשרות עמו בהסכם שכירות. אנו נעשה עבורכם כול שנוכל כדי להבטיח שהנכס יושכר באופן שוטף ולא יוותר ריק.

טיפול ותחזוקה

אומנם הייתם שמחים שהנכס ימשיך להניב פירות מבלי לייצר הוצאות, אך לצערנו ולצערכם, לא כך הדבר. אנו כאן כדי להתקשר עבורכם עם בעלי המקצוע, להזמינם ולאתרם, לפקח על עבודתם ועל סיומה והכול, כדי להקנות לכם שקט מוחלט.

נכסים מניבים – נכסים משביחים

עת הנכס עומד ונותן פירותיו, איננו עוצמים עינינו מן השינויים החלים באזור בו מצוי הנכס שלכם. כמשרד המלווה יזמים רבים באיתור נכסים המיועדים לשינוי ייעוד או הגדלת זכויות, אנו עוקבים באופן שוטף אחר התב"ע החלה על הנכס או שצפויה לחול ומעדכנים אתכם באופן שוטף.

תחומי העיסוק שלנו